Czy EBC może zyskać wiarygodność wyjaśniając strategię swojego działania?

Dimitris Georgarakos, Geoff Kenny, Michael Ehrmann

Informowanie opinii publicznej ma istotne znaczenie dla polityki pieniężnej. Chociaż bankom centralnym trudno jest dotrzeć do ogółu społeczeństwa, ostatnio prowadzone badania pokazują, że wyjaśnianie konsumentom działań związanych z realizacją celu inflacyjnego i strategii Europejskiego Banku Centralnego może zwiększyć jego wiarygodność.