Coraz lepsza kondycja przedsiębiorstw

Do 5,5 procent wzrósł w drugim kwartale wskaźnik rentowności obrotu netto przedsiębiorstw w Polsce. To najwyższy poziom od 2007 roku. Kończąca się powoli deflacja nie przeszkadzała – jak się okazuje - umacnianiu się kondycji firm. Blisko 40 proc. z nich to przedsiębiorstwa o wysokiej rentowności.

OKO_OF_1811

W kwartale 2016 r. wynik finansowy brutto sektora przedsiębiorstw był wyższy niż rok wcześniej, głównie dzięki poprawie zysku ze sprzedaży – zwraca  uwagę NBP w listopadowym Raporcie o inflacji. Wzrost zysków przedsiębiorstw ze sprzedaży wynikał z niższej dynamiki kosztów niż przychodów, do czego z kolei przyczyniła się niższa dynamika cen energii i dóbr zaopatrzeniowych niż cen sprzedanych dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych. W przypadku eksporterów korzystnie na wynik finansowy wpływał również słabszy niż w poprzednich latach kurs złotego.

Lepsze niż w poprzednich latach wyniki finansowe firm znajdują odzwierciedlenie w wyższych wskaźnikach rentowności. Ponadto odsetek przedsiębiorstw o wysokiej rentowności osiągnął w drugim kwartale najwyższy notowany poziom, zaś odsetek firm rentownych utrzymał się na poziomie zbliżonym do maksimum z 2007 r.

W niektórych branżach rentowność niestety nie rośnie, a nawet jest ujemna. W drugim kwartale straty wciąż notowało górnictwo, co jest efektem wyraźnie niższych niż w poprzednich latach cen surowców energetycznych.

OKO_OF_1811

Tagi


Artykuły powiązane

Nowe wyzwania prezesa Banku Japonii

Kategoria: Analizy
Zagadnienie łagodzenia polityki pieniężnej w otoczeniu wysokiej inflacji to jedno z szeregu wyzwań, w obliczu którego stoi nowy prezes Banku Japonii
Nowe wyzwania prezesa Banku Japonii

Europejski biznes w Chinach a turbulentne zmiany w otoczeniu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poprawiają się wyniki finansowe większości europejskich firm w Chinach, ale prowadzenie działalności gospodarczej stało się trudniejsze w mniej przewidywalnym i mniej stabilnym otoczeniu.
Europejski biznes w Chinach a turbulentne zmiany w otoczeniu

Eksperyment BOJ z bezprecedensowym luzowaniem polityki pieniężnej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po pęknięciu baniek na początku lat 90. XX w. i trwających problemach sektora bankowego w połowie tej dekady gospodarka Japonii wkroczyła w okres niskiego wzrostu gospodarczego, a pod jej koniec w okres łagodnej deflacji. Średnia stopa wzrostu gospodarczego w latach 1999–2012 wynosiła 0,7 proc., natomiast średnia stopa inflacji -0,28 proc. W tym przypadku preferowana przez BOJ inflacja bazowa (po wyłączeniu cen świeżej żywności) oraz standardowa inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) odnotowały wyniki na poziomie odpowiednio -0,26 proc. i -0,5 proc.
Eksperyment BOJ z bezprecedensowym luzowaniem polityki pieniężnej