Co się stało z etosem pracy fizycznej?

Grażyna Śleszyńska

W społeczeństwie pokutuje przekonanie, że wykształcenie zawodowe jest gorsze niż akademickie. Co zrobić, aby to zmienić?