Boris Vujčić: Obniżenie inflacji pomoże wzrostowi gospodarczemu

Przyzwyczailiśmy się do ekstremalnie niskiego poziomu stóp procentowych w Europie, ale nie powinniśmy go traktować jako normę. Powinniśmy wrócić do normalnego poziomu stóp – mówi Boris Vujčić, prezes Banku Chorwacji.

– Oba banki centralne (Fed i EBC – przyp. red.) oraz wszystkie inne banki centralne muszą robić wszystko co jest w ich możliwości aby obniżyć inflację, bo to jest dobre dla wzrostu. Oczywiście podnoszenie stóp procentowych zawsze ma jakiś koszt w kategoriach wzrostu gospodarczego, ale wysoka inflacja ma ten koszt jeszcze wyższy – wyjaśniał Boris Vujčić.

Transcript of the interview with Boris Vujčić, the Governor of the Croatian National Bank (PDF)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Leworęczność sprzyja wzrostowi gospodarczemu

Kategoria: Raporty

Leworęczność sprzyja wzrostowi PKB; uboższe rodziny pieniądze z 500+ wydają na jedzenie i na kulturę; polscy rodzice preferują córki, a sprzedaż papierosów słabo reaguje na podwyżki cen. To wnioski z najnowszych badań naukowych.

Leworęczność sprzyja wzrostowi gospodarczemu