Autor: Łukasz Czernicki

Ekonomista, doktorant Uniwersytetu w Poczdamie.

20 lat Honkongu z ChRL

Władze w Pekinie nie zmarnowały potencjału Hongkongu, jako hubu handlowego. Przeciwnie, dzięki wzmożonej wymianie z Chinami kontynentalnymi handel Hongkongu rozkwitł.

Dokładnie dwadzieścia lat temu, 1 lipca 1997 r., Hongkong trafił ponownie pod władanie Pekinu. Wcielenie do Chin byłego brytyjskiego terytorium sprawiło, że bardzo dynamicznie zaczęła rosnąć wymiana handlowa Hongkongu. O ile w roku przejęcia stosunek handlu (suma eksportu i importu dóbr i usług) do PKB wynosił niewiele ponad 260 proc., to w 2013 r. było to już 455 proc.

W ostatnim okresie dynamika wymiany handlowej nieco spadła, stosunek jej wolumenu do PKB obniżył się w 2016 roku do prawie 360 proc. Ma to związek z „zadyszką” chińskiej gospodarki – Chiny odpowiadają obecnie za połowę handlu zagranicznego Hongkongu.

Hongkong należy do ścisłej czołówki obszarów gospodarczych, gdzie znaczenie handlu jest najwyższe. W 2015 r. uplasował się na drugim miejscu, zaraz po Luksemburgu, wśród podmiotów o najwyższej wartości eksportu i importu w relacji do PKB.

Hongkong zajmuje również regularnie najwyższe pozycje w rankingu otwartości obszarów ekonomicznych na handel zagraniczny, przygotowywanym od 2008 roku przez World Economic Forum (WEF). W klasyfikacji tej analitycy WEF poddają ocenie takie kategorie, jak dostępność rynków, administracja graniczna, zaplecze logistyczne, czy jakość otoczenia biznesowego.

W zeszłym roku Hongkong zdobył najwyższe noty za stan infrastruktury transportowej oraz dostępność lokalnego rynku (nie ma tam praktycznie żadnych ceł importowych). Nadal zbiera najniższe noty za obciążenia nakładane przy sprzedaży towarów i usług za granicę.

 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Kres „Made in Hong Kong”

Kategoria: Analizy
Waszyngton, chcąc po raz kolejny dać prztyczka w nos Chinom, zapowiedział, że towary eksportowane z Hongkongu na rynek amerykański muszą być opatrzone etykietą „Made in China”, a nie jak dotychczas praktykowano – „Made in Hong Kong”.
Kres „Made in Hong Kong”

Chińska Dolina Krzemowa w natarciu

Kategoria: Analizy
Chiny już pod koniec lat 70. XX w. zamierzały zmienić swój południowy obszar w zintegrowane centrum gospodarcze i biznesowe, które przyspieszyłoby wzrost gospodarczy kraju. W ostatnich latach wrócono do tego pomysłu. Nazywa się Greater Bay Area.
Chińska Dolina Krzemowa w natarciu

Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009

Kategoria: Analizy
Pandemia COVID-19 wywołała głęboki spadek obrotów handlu zagranicznego. Choć dane dotyczące skali tego załamania ciągle napływają, prognozy sugerują, że spadek handlu światowego będzie prawdopodobnie największy od zakończenia II wojny światowej.
Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009