Witold Kwaśnicki

Prof. Witold Kwaśnicki (1952-2022) pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  (był kierownikiem Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii). Jego zainteresowania badawcze obejmowały ekonomię ewolucyjną, procesy innowacyjne, teorię wzrostu gospodarczego oraz historię myśli ekonomicznej. Współpracował z kilkoma stowarzyszeniami ekonomicznymi (np. Centrum im. Adama Smitha, Towarzystwem Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), zwłaszcza cenił sobie współpracę ze stowarzyszeniami, w których wiodącą rolę odgrywają ludzie młodzi (np. Instytut Misesa i Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego).
Był inżynierem i ekonomistą z wykształcenia oraz liberałem i ‘wolnorynkowcem’ z przekonania.  Autor ponad stu artykułów i trzech książek (Knowledge, Innovation, and Economy. An Evolutionary Exploration, Historia myśli liberalnej. Wolność, własność, odpowiedzialność. Zasady ekonomii rynkowej).


Mit przedsiębiorczego państwa

Mit przedsiębiorczego państwa

Witold Kwaśnicki
Neoliberalizm – wszelkie zło tego świata?

Neoliberalizm – wszelkie zło tego świata?

Witold Kwaśnicki
Zmierzch ekonomii wolnej od sądów wartościujących?

Zmierzch ekonomii wolnej od sądów wartościujących?

Witold Kwaśnicki
Spontaniczny porządek a polityka

Spontaniczny porządek a polityka

Witold Kwaśnicki
Myślenie à la Menger i à la Walras

Myślenie à la Menger i à la Walras

Witold Kwaśnicki
Carl Menger i analiza ekonomiczna bez matematyki

Carl Menger i analiza ekonomiczna bez matematyki

Witold Kwaśnicki
Twórcy rewolucji marginalistycznej nie używali terminu 'użyteczność krańcowa'

Twórcy rewolucji marginalistycznej nie używali terminu „użyteczność krańcowa”

Witold Kwaśnicki
Robert Mundell – nie tylko „ojciec euro”

Robert Mundell – nie tylko „ojciec euro”

Witold Kwaśnicki
Goodhart i Pradhan mogą nie mieć racji

Goodhart i Pradhan mogą nie mieć racji

Witold Kwaśnicki
Rapsodia optymizmu

Rapsodia optymizmu

Witold Kwaśnicki