Witold Gadomski

21.-gadomski_17J1162

Jest publicystą Gazety Wyborczej. Ocenia dla nas przede wszystkim zmiany dotyczące reformy sektora finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołując się do doświadczeń innych krajów. Jest autorem bardzo ciekawych analiz dotyczących zmian w wydatkach publicznych i sferach budżetowych krajów UE.

Jest autorem kilku książek, między innymi biografii Leszka Balcerowicza i dwukrotnym laureatem Nagrody NBP im. Władysława Grabskiego za najlepsze publikacje prasowe w dziedzinie ekonomii.


Dług pozostanie, czyli z dużej chmury mały deszcz

Dług pozostanie, czyli z dużej chmury mały deszcz

Witold Gadomski
Czy Bazylea III spowolni wzrost gospodarczy?

Czy Bazylea III spowolni wzrost gospodarczy?

Witold Gadomski
„Chimeryka” musi się zmienić

„Chimeryka” musi się zmienić

Witold Gadomski
OFE – chodzi nie tylko o deficyt

OFE – chodzi nie tylko o deficyt

Witold Gadomski
Jak świat walczy z bezrobociem?

Jak świat walczy z bezrobociem?

Witold Gadomski
Kręte ścieżki do prywatyzacji

Kręte ścieżki do prywatyzacji

Witold Gadomski
Węgrzy mówią dwoma językami

Węgrzy mówią dwoma językami

Witold Gadomski
Islamska odpowiedź na problemy finansowe świata

Islamska odpowiedź na problemy finansowe świata

Witold Gadomski
Emocje rządzą nie tylko giełdą, ale też kursami walut

Emocje rządzą nie tylko giełdą, ale też kursami walut

Witold Gadomski
Szkielety w węgierskiej szafie

Szkielety w węgierskiej szafie

Witold Gadomski