Vedran Obućina

Vedran Obućina jest analitykiem i dziennikarzem specjalizującym się w polityce Zachodnich Bałkanów oraz Bliskiego Wschodu. Jest sekretarzem Stowarzyszenia Studiów Basenu Morza Śródziemnego na Uniwersytecie w Rijece oraz analitykiem The Atlantic Post w Waszyngtonie.

 


Vedran Obućina is an analyst and a journalist specializing in the Western Balkans and Middle East domestic and foreign affairs. He is the Secretary of the Society for Mediterranean Studies at the University of Rijeka and a Foreign Affairs Analyst at The Atlantic Post.

Assessment of Europe 2020 strategy

Assessment of Europe 2020 strategy

Vedran Obućina
Virtual reality may help tourist industry

Virtual reality may help tourist industry

Vedran Obućina
Despite the crisis central banks must remain independent

Despite the crisis central banks must remain independent

Vedran Obućina
How much is the central bank's guarantee worth?

How much is the central bank’s guarantee worth?

Vedran Obućina
Return of securitization

Return of securitization

Vedran Obućina
Fintechs try to find a way out from crisis

Fintechs try to find a way out from crisis

Vedran Obućina
Success of business and private aviation companies

Success of business and private aviation companies

Vedran Obućina
Can Europe survive without foreign workers?

Can Europe survive without foreign workers?

Vedran Obućina
The gold rush

The gold rush

Vedran Obućina
German EU presidency

German EU presidency

Vedran Obućina