Tullio Jappelli

Profesor ekonomii na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II, Dyrektor Centrum Studiów nad Ekonomią i Finansami (Centre for Studies in Economics and Finance – CSEF) oraz pracownik naukowy Centrum Badań Polityki Gospodarczej (Centre for Economic Policy Research – CEPR)


Jak pandemia wpłynęła na gospodarstwa domowe w strefie euro

Jak pandemia wpłynęła na gospodarstwa domowe w strefie euro

VoxEU