Tahsin Saadi Sedik

Starszy ekonomista w Departamencie Azji i Pacyfiku MFW.


Wpływ pandemii na robotyzację i wzrost nierówności

Wpływ pandemii na robotyzację i wzrost nierówności

MFW