Sebastian Stodolak

Sebastian Stodolak

Jest autorem doskonałych wywiadów z zagranicznymi ekonomistami, wykładowcami zagranicznych uczelni, przedsiębiorcami. Filozoficzne wykształcenie umiejętnie łączy z ekonomicznym doświadczeniem dziennikarskim.

Potrafi bardzo przystępnie i atrakcyjnie analizować zagadnienia z zakresu teorii ekonomii i zderzać je z bieżącymi wydarzeniami w świecie finansów.

Jest związany z Dziennikiem Gazetą Prawną. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Warsaw Enterprise Institute.


We know too little about Polish inequality

We know too little about Polish inequality

Sebastian Stodolak
Spowolnienie w Niemczech jest tymczasowe

Spowolnienie w Niemczech jest tymczasowe

Sebastian Stodolak
Optymiści podnoszą głowy

Optymiści podnoszą głowy

Sebastian Stodolak
Brexit? Tragedii nie będzie

Brexit? Tragedii nie będzie

Sebastian Stodolak
Immigration policies should also reflect the public opinion

Immigration policies should also reflect the public opinion

Sebastian Stodolak
Zbyt mało wiemy o polskich nierównościach

Zbyt mało wiemy o polskich nierównościach

Sebastian Stodolak
Lokalizm, a nie globalizm rozwiąże problem klimatu

Lokalizm, a nie globalizm rozwiąże problem klimatu

Sebastian Stodolak
Euro może zagrozić dolarowi

Euro może zagrozić dolarowi

Sebastian Stodolak
Polityka imigracyjna powinna brać pod uwagę opinię społeczeństwa

Polityka imigracyjna powinna brać pod uwagę opinię społeczeństwa

Sebastian Stodolak
Cartels and monopolies will not collapse on their own

Cartels and monopolies will not collapse on their own

Sebastian Stodolak