Piotr Trąpczyński

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej. Specjalizuje się w badaniach z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz jego wpływu na wyniki ekonomiczne.


Pocovidowe przesilenie w cieniu wojny – konsekwencje dla globalizacji

Pocovidowe przesilenie w cieniu wojny – konsekwencje dla globalizacji

Marian Gorynia, Piotr Trąpczyński
Polscy eksporterzy patrzą na pandemię

Polscy eksporterzy patrzą na pandemię

Marian Gorynia, Piotr Trąpczyński