Piotr Szpunar

Dr Piotr J. Szpunar jest dyrektorem Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Z NBP związany zawodowo od 1995 roku, gdzie pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w obszarach polityki pieniężnej i stabilności finansowej. Jest absolwentem Akademii Teologii Katolickiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, studiował także ekonomię i filozofię na Otto-Friedrich Universität w Bambergu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1999 r. po ukończeniu studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii i stabilności finansowej.


 

 

What causes negative interest rates?

What causes negative interest rates?

Piotr Szpunar
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Piotr Szpunar
Benefits and risks of central bank digital currency

Benefits and risks of central bank digital currency

Piotr Szpunar, Piotr Żuk
Korzyści i ryzyka wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego

Korzyści i ryzyka wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego

Piotr Szpunar, Piotr Żuk
Real estate prices are rising, yet at a slower pace than incomes

Real estate prices are rising, yet at a slower pace than incomes

Piotr Szpunar
Europa Środkowo-Wschodnia ma czas zadbać o demografię

Europa Środkowo-Wschodnia ma czas zadbać o demografię

Piotr Szpunar
Ceny mieszkań rosną, ale słabiej niż dochody nabywców

Ceny mieszkań rosną, ale słabiej niż dochody nabywców

Piotr Szpunar
Kredyty walutowe pod krajowym nadzorem

Kredyty walutowe pod krajowym nadzorem

Piotr Szpunar, Przemysław Wejner