Piotr Bańbuła

Piotr Bańbuła (fot. archiwum prywatne)

Naczelnik Wydziału Ryzyka Systemowego i Polityki Makroostrożnościowej w Departamencie Stabilności Finansowej NBP, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej.


Wpływ wojny w Ukrainie na stabilność krajowego sektora bankowego

Wpływ wojny w Ukrainie na stabilność krajowego sektora bankowego

Piotr Bańbuła, Marcin Borsuk