Olga Szczepańska

Doktor nauk ekonomicznych, od lat związana zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim. Obecnie kieruje Departamentem Stabilności Finansowej. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej regulacji i nadzoru nad systemem finansowym jak również gwarantowania depozytów i organizacji sieci bezpieczeństwa finansowego – na poziomie krajowym i w Unii Europejskiej. Uczestniczy w pracach Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Autorka referatów i artykułów, których tematyka koncentruje się na kwestiach dotyczących stabilności systemu finansowego, zarządzania kryzysowego oraz polityki makroostrożnościowej.


Stabilność finansowa. Ambitne zadanie banku centralnego przy ograniczonych uprawnieniach

Stabilność finansowa. Ambitne zadanie banku centralnego przy ograniczonych uprawnieniach

Olga Szczepańska
In pandemic banks need to change their business models

In pandemic banks need to change their business models

Olga Szczepańska
Banki w czasie pandemii – potrzeba zmiany modeli biznesowych

Banki w czasie pandemii – potrzeba zmiany modeli biznesowych

Olga Szczepańska