Michał Kowalczyk

Michał Kowalczyk jest doktorantem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stypendystą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, jak również Fundacji Publicznej Tempus. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki środkowoeuropejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Węgier.


High-speed railway: Warsaw to Budapest in three hours

High-speed railway: Warsaw to Budapest in three hours

Michał Kowalczyk
The prices of real estate in Hungary keep growing

The prices of real estate in Hungary keep growing

Michał Kowalczyk
Szybka kolej: Z Warszawy do Budapesztu w trzy godziny

Szybka kolej: Z Warszawy do Budapesztu w trzy godziny

Michał Kowalczyk
Węgry: BMW zbuduje fabrykę w Debreczynie

Węgry: BMW zbuduje fabrykę w Debreczynie

Michał Kowalczyk
Ceny nieruchomości na Węgrzech wciąż rosną szybko

Ceny nieruchomości na Węgrzech wciąż rosną szybko

Michał Kowalczyk
To będzie dobry rok dla krajów Grupy Wyszehradzkiej

To będzie dobry rok dla krajów Grupy Wyszehradzkiej

Michał Kowalczyk
The countries of the Visegrad Group opened 2018 with good indicators

The countries of the Visegrad Group opened 2018 with good indicators

Michał Kowalczyk
Modernization of Belgrade-Budapest railway line as One Belt One Road initiative

Modernization of Belgrade-Budapest railway line as One Belt One Road initiative

Michał Kowalczyk
Average wages in Hungary have risen 13 per cent

Average wages in Hungary have risen 13 per cent

Michał Kowalczyk
The top export partners of V4 countries

The top export partners of V4 countries

Michał Kowalczyk