Michael R. Strain

Dr Michael R. Strain jest dyrektorem Economic Policy Studies i Arthur F. Burns Scholar w Political Economy w American Enterprise Institute (AEI), gdzie nadzoruje pracę Instytutu w zakresie polityki gospodarczej, rynków finansowych, handlu międzynarodowego i finansów, polityki podatkowej i budżetowej, ekonomii dobrobytu, polityki opieki zdrowotnej i dziedzin pokrewnych. Przed dołączeniem do AEI dr Strain pracował w Centrum Studiów Ekonomicznych w US Census Bureau oraz w grupie badawczej makroekonomii w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku.


Michael R. Strain is the director of Economic Policy Studies, and the Arthur F. Burns Scholar in Political Economy at the American Enterprise Institute (AEI), where he oversees the Institute’s work in economic policy, financial markets, international trade and finance, tax and budget policy, welfare economics, health care policy, and related areas. Before joining AEI, Dr. Strain worked in the Center for Economic Studies at the US Census Bureau and in the macroeconomics research group at the Federal Reserve Bank of New York.

Czy w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście od dziesięcioleci trwa stagnacja płac?

Czy w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście od dziesięcioleci trwa stagnacja płac?

Michael R. Strain
Have Wages Stagnated for Decades in the U.S.?

Have Wages Stagnated for Decades in the U.S.?

Michael R. Strain