Martyna Kośka

Doktorantka na wydziale prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Przygotowuje doktorat dotyczący ochrony konsumentów na rynku usług finansowych.

Ukończyła ponadto prawo amerykańskie w programie prowadzonym przez University of Michigan we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Autorka publikacji o gospodarce krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.


Trójmorze: sabotaż w łonie UE czy wsparcie dla wspólnych działań międzynarodowych?

Trójmorze: sabotaż w łonie UE czy wsparcie dla wspólnych działań międzynarodowych?

Martyna Kośka
Zmiany klimatyczne zaostrzają globalny problem niedoboru wody

Zmiany klimatyczne zaostrzają globalny problem niedoboru wody

Martyna Kośka
Kto surowcami wojuje…

Kto surowcami wojuje…

Martyna Kośka
Technologie – więcej wolnego czasu czy prekariatu

Technologie – więcej wolnego czasu czy prekariatu

Martyna Kośka
The EU promotes the Regional Economic Area in the Balkans

The EU promotes the Regional Economic Area in the Balkans

Martyna Kośka
Unia promuje Regionalny Obszar Gospodarczy na Bałkanach

Unia promuje Regionalny Obszar Gospodarczy na Bałkanach

Martyna Kośka
Duńskie pomysły na brak rąk do pracy

Duńskie pomysły na brak rąk do pracy

Martyna Kośka
The bi-polar Romania

The bi-polar Romania

Martyna Kośka
Rumuńska dwubiegunowość

Rumuńska dwubiegunowość

Martyna Kośka
Więcej wolnego handlu z Turcją

Więcej wolnego handlu z Turcją

Martyna Kośka