Mariusz Kapuściński

Starszy doradca w Wydziale Badań Makroostrożnościowych, Departament Stabilności Finansowej NBP. Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Specjalizuje się w mechanizmie transmisji polityki pieniężnej, operacjach polityki pieniężnej i polityce makroostrożnościowej.


Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań

Mariusz Kapuściński, Tomasz Łyziak, Ewa Stanisławska, Ewa Wróbel
Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Mariusz Kapuściński
BIS: Polityka pieniężna może być mniej efektywna przy niskich stopach

BIS: Polityka pieniężna może być mniej efektywna przy niskich stopach

Mariusz Kapuściński
Strefa euro w recesji bilansowej

Strefa euro w recesji bilansowej

Mariusz Kapuściński, Bartosz Olesiński
Polityka pieniężna nie kończy się przy zerowych stopach procentowych

Polityka pieniężna nie kończy się przy zerowych stopach procentowych

Mariusz Kapuściński
EBC: nowy plan ratunkowy nie jest drukowaniem pieniądza

EBC: nowy plan ratunkowy nie jest drukowaniem pieniądza

Mariusz Kapuściński
Rosną zatory płatnicze, ucierpią zatrudnienie i inwestycje

Rosną zatory płatnicze, ucierpią zatrudnienie i inwestycje

Jakub Borowski, Adam Czerniak, Mariusz Kapuściński
EURO 2012 inflacji w Polsce nie wywoła

EURO 2012 inflacji w Polsce nie wywoła

Jakub Borowski, Adam Czerniak, Mariusz Kapuściński
To jeszcze nie koniec kryzysu fiskalnego w strefie euro

To jeszcze nie koniec kryzysu fiskalnego w strefie euro

Jakub Borowski, Adam Czerniak, Mariusz Kapuściński