Mario Mariniello

Ekspert w instytucie Bruegel. Kieruje projektem Przyszłość Pracy i Inkluzywny Wzrost.


Regulacja wielkich firm technologicznych: unijny Akt o rynkach cyfrowych

Regulacja wielkich firm technologicznych: unijny Akt o rynkach cyfrowych

Bruegel