Marek Pielach

Dziennikarz z 20-letnim stażem. Od 2012 r. w Obserwatorze Finansowym, gdzie początkowo pisał o kryzysie strefy euro, ale lista tematów stale się wydłużała: od budżetu, przez fundusze unijne, po wywiady z noblistami. Ostatnio opisuje przystępnym językiem badania ekonomiczne prowadzone w NBP i stara się jak najwięcej dowiedzieć od samych badaczy. Pracę dziennikarza zaczynał w PAP, później przez lata pracował w działach Opinii najpierw Rzeczpospolitej, później Życia Warszawy i Polski The Times. Jest absolwentem Nauk Politycznych na UW i studiów podyplomowych System Finansowy i Polityka Monetarna organizowanych przez INE PAN i NBP.


Journalist at Obserwator Finansowy specialising in macroeconomics and public finance.

 

Nadwyżka przychodów nad kosztami w firmach jeszcze potrwa

Nadwyżka przychodów nad kosztami w firmach jeszcze potrwa

Marek Pielach
Gospodarka jak po wojnie i to pewien problem

Gospodarka jak po wojnie i to pewien problem

Marek Pielach
Silny wzrost PKB i wahająca się inflacja

Silny wzrost PKB i wahająca się inflacja

Marek Pielach, Maciej Jaszczuk
Prezes Glapiński: Kontynuacja polityki NBP najlepsza dla gospodarki

Prezes Glapiński: Kontynuacja polityki NBP najlepsza dla gospodarki

Marek Pielach, Maciej Jaszczuk
The pandemic has accelerated the business cycle

The pandemic has accelerated the business cycle

Marek Pielach
Pandemia przyśpieszyła cykl koniunkturalny

Pandemia przyśpieszyła cykl koniunkturalny

Marek Pielach
Mania mieszkaniowa zdarza się raz na pokolenie

Mania mieszkaniowa zdarza się raz na pokolenie

Marek Pielach
Finanse mogą się trochę zdecentralizować

Finanse mogą się trochę zdecentralizować

Marek Pielach
Gospodarka okazała się kryzysoodporna

Gospodarka okazała się kryzysoodporna

Marek Pielach, Maciej Jaszczuk
Prezes NBP: stopy procentowe nie wzrosną, rynek się myli

Prezes NBP: stopy procentowe nie wzrosną, rynek się myli

Marek Pielach, Maciej Jaszczuk