Marcin Olbrycht

Autor jest absolwentem SGH, pracownikiem sektora publicznego z wieloletnim doświadczeniem w projektach w różnych sektorach, w tym w instytucjach naukowo-badawczych oraz finansujących innowacje. Pracował m.in. przy następujących przedsięwzięciach z zakresu B+R: Program Innotech (NCBR), projekty naukowo-badawcze (Przemysłowy Instytut Motoryzacji – Pimot) oraz ostatnio Wspólny Bilet w transporcie kolejowym (I etap projektu Min. Infrastruktury i Budownictwa oraz spółek kolejowych z grupy PKP i Przewozy Regionalne). Naukowo zajmuje się analizą wpływu polityki pieniężnej na sektor MŚP.


An alternative look at foreign capital

An alternative look at foreign capital

Marcin Olbrycht
Kapitał zagraniczny alternatywnie

Kapitał zagraniczny alternatywnie

Marcin Olbrycht
More efficient financing of companies

More efficient financing of companies

Marcin Olbrycht
Jak lepiej finansować przedsiębiorstwa

Jak lepiej finansować przedsiębiorstwa

Marcin Olbrycht
Ostrożnie z wynikami badań innowacyjności

Ostrożnie z wynikami badań innowacyjności

Marcin Olbrycht
Innowacyjność pobudzają klienci

Innowacyjność pobudzają klienci

Marcin Olbrycht