Magdalena Kozińska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Bankowości SGH, zawodowo związana z instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego, aktualnie ekspert Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w obszarze planowania przymusowej restrukturyzacji, autorka książki pod tytułem „Banki centralne UE jako element sieci bezpieczeństwa finansowego w czasie pandemii COVID-19” oraz „Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej”, a także licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, laureatka konkursów Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepszą pracę doktorską. Członek Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Bezpieczny Bank”. Więcej informacji o autorce.

 


Banki centralne jako instytucje safety net

Banki centralne jako instytucje safety net

Magdalena Kozińska
An unprecedented crisis and an unprecedented policy response

An unprecedented crisis and an unprecedented policy response

Anna Dobrzańska, Magdalena Kozińska
Idzie moda na bad banki?

Idzie moda na bad banki?

Magdalena Kozińska
How does Europe deal with problem banks?

How does Europe deal with problem banks?

Magdalena Kozińska, Jarosław Michalewicz, Justyna Pycka, dr Beata Zdanowicz
Bezprecedensowy kryzys i bezprecedensowe działania

Bezprecedensowy kryzys i bezprecedensowe działania

Anna Dobrzańska, Magdalena Kozińska
Jak Europa radzi sobie z problemowymi bankami

Jak Europa radzi sobie z problemowymi bankami

Magdalena Kozińska, Jarosław Michalewicz, Justyna Pycka, dr Beata Zdanowicz