Maciej Danielewicz

Współtwórca i długoletni redaktor naczelny największego w Polsce serwisu informacyjnego dla inwestorów instytucjonalnych na rynku finansowym, głównie na rynku kapitałowym – Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes, współtwórca projektów dwóch portali informacyjnych w zakresie newsów dla rynku finansowego i kapitałowego – biznes.pap.pl oraz infostrefa.com. Dziennikarz ekonomiczny z 22-letnim stażem, z doświadczeniem głównie w tematyce makroekonomicznej, finansów publicznych i polityki pieniężnej. Ukończył studia humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz humanistyczne i ekonomiczne na Uniwersytecie Michel de Montaigne w Bordeaux, podyplomowe studia dziennikarskie na UW i w Wyższej Szkole Dziennikarstwa ESJ w Lille, mini MBA w programie Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland.


Krótkoterminowe trudności, długoterminowe szanse

Krótkoterminowe trudności, długoterminowe szanse

Maciej Danielewicz
OECD: Polska utrzyma silny wzrost gosp., presje inflacyjne spadną w latach 2022-2023

OECD: Polska utrzyma silny wzrost gosp., presje inflacyjne spadną w latach 2022-2023

Maciej Danielewicz
OECD expects strong GDP growth in Poland and declining inflationary pressures in 2022-23

OECD expects strong GDP growth in Poland and declining inflationary pressures in 2022-23

Maciej Danielewicz
Dobry moment na podwyżki stóp proc. w Polsce, zgodny z analizami MFW

Dobry moment na podwyżki stóp proc. w Polsce, zgodny z analizami MFW

Maciej Danielewicz
IMF: We have welcomed the initiation of the tightening of monetary policies early in the Fall

IMF: We have welcomed the initiation of the tightening of monetary policies early in the Fall

Maciej Danielewicz
The complexity of civilisation is a sign of development

The complexity of civilisation is a sign of development

Maciej Danielewicz
Złożoność cywilizacji to symptom rozwoju

Złożoność cywilizacji to symptom rozwoju

Maciej Danielewicz
The United Kingdom’s Great Leap Forward

The United Kingdom’s Great Leap Forward

Maciej Danielewicz
EBRD: The Polish economy will recover to its pre-pandemic level in early 2022

EBRD: The Polish economy will recover to its pre-pandemic level in early 2022

Maciej Danielewicz
EBOR: polska gospodarka powróci do poziomu sprzed pandemii na pocz. 2022

EBOR: polska gospodarka powróci do poziomu sprzed pandemii na pocz. 2022

Maciej Danielewicz