Katarzyna Puchalska

Katarzyna Puchalska jest doradcą w Wydziale Badań Przedsiębiorstw Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.


Konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej w Polsce

Konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej w Polsce

Małgorzata Pawłowska, Katarzyna Puchalska