Karol Szafranek

Dr Karol Szafranek jest doradcą ekonomicznym kierującym Wydziałem Inflacji i Cen w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego oraz adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji naukowych w zakresie wyjaśniania przyczyn kształtowania się inflacji i jej prognozowania, modelowania rynków surowcowych i finansowych oraz  łączenia metod ekonometrycznych i uczenia maszynowego w ekonomii.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jego prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Internetowy monitoring sytuacji podażowej

Internetowy monitoring sytuacji podażowej

Aneta Błażejowska, Paweł Macias, Damian Stelmasiak, Karol Szafranek
Droga do uniezależnienia energetycznego Europy i Polski od Rosji

Droga do uniezależnienia energetycznego Europy i Polski od Rosji

Karol Szafranek
Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych

Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych

Paweł Macias, Damian Stelmasiak, Karol Szafranek
Growth of eCommerce in Poland and new challenges

Growth of eCommerce in Poland and new challenges

Karol Szafranek, Aneta Błażejowska
Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Karol Szafranek, Aneta Błażejowska
Rynek detaliczny w Polsce: stan sprzed pandemii COVID-19

Rynek detaliczny w Polsce: stan sprzed pandemii COVID-19

Karol Szafranek, Aneta Błażejowska
Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Karol Szafranek
Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Karol Szafranek
Polacy coraz częściej kupują on-line

Polacy coraz częściej kupują on-line

Karol Szafranek
Przyczyny niskiej inflacji w Polsce

Przyczyny niskiej inflacji w Polsce

Karol Szafranek, Aleksandra Hałka