Kamil Smogorzewski


The budget surplus surprised the Belarusian government

The budget surplus surprised the Belarusian government

Kamil Smogorzewski
Nadwyżka w budżecie Białorusi zaskoczyła rząd

Nadwyżka w budżecie Białorusi zaskoczyła rząd

Kamil Smogorzewski
The Russia-China agreement is a warning for the EU

The Russia-China agreement is a warning for the EU

Kamil Smogorzewski
Smart(phone) power

Smart(phone) power

Kamil Smogorzewski
Z cyrylicą i kosmodromem w tle

Z cyrylicą i kosmodromem w tle

Kamil Smogorzewski
Rosyjsko-chińskie porozumienie przestrogą dla UE

Rosyjsko-chińskie porozumienie przestrogą dla UE

Kamil Smogorzewski
Nobody cares about Moldova enough to significantly change its position

Nobody cares about Moldova enough to significantly change its position

Jan Muś, Kamil Smogorzewski
Nikomu nie zależy na Mołdawii na tyle, żeby istotnie zmienić jej położenie

Nikomu nie zależy na Mołdawii na tyle, żeby istotnie zmienić jej położenie

Jan Muś, Kamil Smogorzewski
The Belarusian economic crisis is both the result and the cause

The Belarusian economic crisis is both the result and the cause

Kamil Smogorzewski
Białoruski kryzys gospodarczy jest skutkiem i przyczyną jednocześnie

Białoruski kryzys gospodarczy jest skutkiem i przyczyną jednocześnie

Kamil Smogorzewski