Joanna Niedźwiedzińska

Doradca ekonomiczny kierująca Wydziałem Strategii Polityki Pieniężnej Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP


Niezależność banków centralnych a wiarygodność polityki pieniężnej

Niezależność banków centralnych a wiarygodność polityki pieniężnej

Joanna Niedźwiedzińska
System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

Joanna Niedźwiedzińska
Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Joanna Niedźwiedzińska
Reakcja wybranych banków centralnych na COVID-19

Reakcja wybranych banków centralnych na COVID-19

Joanna Niedźwiedzińska
The mandates of central banks

The mandates of central banks

Joanna Niedźwiedzińska
Mandaty banków centralnych

Mandaty banków centralnych

Joanna Niedźwiedzińska
Three decades of inflation targeting strategy

Three decades of inflation targeting strategy

Joanna Niedźwiedzińska
Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Joanna Niedźwiedzińska