Jeffrey Frankel

Jeffrey Frankel

Jeffrey Frankel jest profesorem ekonomii na Harvardzie. Jest członkiem National Bureau of Economic Research, pozarządowej instytucji prowadzącej badania makroekonomiczne. Był członkiem Council of Economic Advisers w latach 1983-84 i 1996-99 przy prezydencie USA. Jest także ekspertem Nowojorskiego Fedu, Peterson Institute for International Economics i Bureau of Economic Analysis.

Specjalizuje się w finansach międzynarodowych, polityce monetarnej, walutowej, fiskalnej, rynkach surowcowych, współpracy regionalnej oraz ochroną środowiska.


Cele klimatyczne są mniej ambitne, ale wykonalne

Cele klimatyczne są mniej ambitne, ale wykonalne

Project Syndicate
Ryzyko międzynarodowej koordynacji nie ustało

Ryzyko międzynarodowej koordynacji nie ustało

Project Syndicate
TPP zasługuje na poparcie

TPP zasługuje na poparcie

Project Syndicate
Chiny zderzają się z rynkiem

Chiny zderzają się z rynkiem

Project Syndicate
Właściwa pora na reformę ustalania cen paliw

Właściwa pora na reformę ustalania cen paliw

Project Syndicate
Tsipras niczym nowy Lula

Tsipras niczym nowy Lula

Project Syndicate
Chimera manipulowania kursem walutowym

Chimera manipulowania kursem walutowym

Project Syndicate
Silne korzenie merkantylizmu

Silne korzenie merkantylizmu

Project Syndicate
W Azji nie chodzi o grę o sumie zerowej

W Azji nie chodzi o grę o sumie zerowej

Project Syndicate
Zaostrzenie polityki przez Fed zdusi słabe rynki wschodzące

Zaostrzenie polityki przez Fed zdusi słabe rynki wschodzące

Project Syndicate