Jacek Suder

Pracuje w Wydziale Analiz Rynków Finansowych Departamentu Operacji Krajowych NBP, jest doktorantem w Katedrze Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowany jest zagadnieniami rynków surowcowych ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej.


Wzrost zapotrzebowania na energię jądrową zwiększa globalny popyt na uran

Wzrost zapotrzebowania na energię jądrową zwiększa globalny popyt na uran

Jacek Suder
Wpływ decyzji grupy OPEC+ na globalny rynek ropy naftowej

Wpływ decyzji grupy OPEC+ na globalny rynek ropy naftowej

Jacek Suder
Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej

Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej

Jacek Suder
Silne spadki cen surowców energetycznych

Silne spadki cen surowców energetycznych

Jacek Suder
Czy wojna w Ukrainie doprowadzi do globalnego kryzysu żywnościowego?

Czy wojna w Ukrainie doprowadzi do globalnego kryzysu żywnościowego?

Jacek Suder
Stany Zjednoczone walczą o obniżenie globalnych cen ropy naftowej

Stany Zjednoczone walczą o obniżenie globalnych cen ropy naftowej

Jacek Suder
Napięta sytuacja na rynku surowców energetycznych

Napięta sytuacja na rynku surowców energetycznych

Jacek Suder
Ceny surowców energetycznych kontynuują wzrost

Ceny surowców energetycznych kontynuują wzrost

Jacek Suder
Rynek gazu ziemnego w Europie

Rynek gazu ziemnego w Europie

Jacek Suder
Szoki podażowe wpływają na wzrost cen surowców energetycznych

Szoki podażowe wpływają na wzrost cen surowców energetycznych

Jacek Suder