Jacek Osiński

Doradca w Departamencie Stabilności Finansowej NBP, wieloletni pracownik NBP pełniący funkcje kierownicze (m.in. jako dyrektor Departamentu Systemu Finansowego i Departamentu Stabilności Finansowej), były doradca w Departamencie Monetarnym i Rynków Kapitałowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego odpowiedzialny m.in. z wypracowanie podejścia Funduszu w obszarze polityki makroostrożnościowej, autor opracowań z dziedziny bankowości centralnej, systemu finansowego i polityki makroostrożnościowej.


Advisor in the NBP Financial Stability Department

Stabilność systemu finansowego – perspektywy

Stabilność systemu finansowego – perspektywy

Jacek Osiński
Long-term impacts of COVID-19 vs. financial system stability

Long-term impacts of COVID-19 vs. financial system stability

Jacek Osiński
Długookresowe skutki COVID-19 a stabilność systemu finansowego

Długookresowe skutki COVID-19 a stabilność systemu finansowego

Jacek Osiński