Gordon Brown

Gordon Brown (ur. w 1951 r.)

W latach 2007–2010 pełnił urząd Premiera Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W trakcie sprawowania swojego urzędu walnie przyczynił się do tego, aby Wielki Kryzys Finansowy nie wymknął się spod kontroli.

Zanim objął urząd Premiera Wielkiej Brytanii, sprawował przez ponad 10 lat stanowisko Kanclerza Skarbu, co uczyniło go osobą najdłużej sprawującą to stanowisko w historii Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jego program ekonomiczny w dużym stopniu przyczynił się do najdłuższego okresu wzrostu gospodarczego swojego kraju. Najprawdopodobniej najważniejszą podjętą przez niego w tym okresie decyzją było przyznanie niezależności operacyjnej Bankowi Anglii.


Gordon Brown (born in 1951)

Former British PM (2007–2010). During his tenure he took decisive measures to prevent the Great Financial Crisis getting out of control.

Prior to becoming PM, Gordon Brown served for more than 10 years as the Chancellor of the Exchequer, making him the longest serving Chancellor of the Exchequer in the history of the UK. His economic programme played an enormous role in helping the UK experience the longest ever economic expansion. Perhaps his most important decision was to grant operational independence over monetary policy to the Bank of England.

Ukraina – Nie można dopuścić, aby zatriumfowało zło, którego jesteśmy świadkami

Ukraina – Nie można dopuścić, aby zatriumfowało zło, którego jesteśmy świadkami

Gordon Brown
Ukraine – the evil we are witnessing cannot be allowed to triumph

Ukraine – the evil we are witnessing cannot be allowed to triumph

Gordon Brown