Dominik Skopiec

Doktor ekonomii, pracownik NBP, adiunkt w Katedrze Finansów Międzynarodowych SGH. Zajmuje się problematyką finansów międzynarodowych oraz makroekonomii międzynarodowej.


Gospodarki wschodzące nie zagrożą międzynarodowej dominacji dolara

Gospodarki wschodzące nie zagrożą międzynarodowej dominacji dolara

Dominik Skopiec
Ewolucja polityki kursowej Chin

Ewolucja polityki kursowej Chin

Dominik Skopiec
Swapy walutowe banków centralnych wzmacniają globalną stabilność finansową

Swapy walutowe banków centralnych wzmacniają globalną stabilność finansową

Dominik Skopiec
Wzrost znaczenia złota w rezerwach dewizowych banków centralnych

Wzrost znaczenia złota w rezerwach dewizowych banków centralnych

Dominik Skopiec