Barbara Jankowska

Profesor zwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Problematyka badawcza:
– klastry i ich rola w kształtowaniu międzynarodowej konkurencyjności, internacjonalizacji oraz innowacyjności przedsiębiorstw
– koopetycja (kooperencja) przedsiębiorstw
– międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa i branży,
– strategie internacjonalizacji i globalizacji na poziomie mikroekonomicznym (firmy) i mezoekonomicznym (branże, sektory)

Pandemia COVID-19 a współpraca przedsiębiorstw

Pandemia COVID-19 a współpraca przedsiębiorstw

Marian Gorynia, Barbara Jankowska