Anna Dobrzańska

Doktor nauk ekonomicznych, doradca ekonomiczny w Departamencie Stabilności Finansowej NBP. Jej główne zainteresowania badawcze to: stabilność finansowa, sieć bezpieczeństwa finansowego, polityka makroostrożnościowa, zarządzanie kryzysowe i resolution, a także regulacje ostrożnościowe dla sektora bankowego.  Autorka wielu publikacji naukowych, w tym książki „Polityka makroostrożnościowa banku centralnego”. Laureatka konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepszą pracę doktorską.


Co zawierają „strategie makroostrożnościowe”? Wnioski z doświadczeń międzynarodowych

Co zawierają „strategie makroostrożnościowe”? Wnioski z doświadczeń międzynarodowych

Anna Dobrzańska, Paweł Smaga
Refleksje po wiosennym zawirowaniu w amerykańskim sektorze bankowym

Refleksje po wiosennym zawirowaniu w amerykańskim sektorze bankowym

Anna Dobrzańska
Siła efektu zarażania – dlaczego upadł First Republic Bank?

Siła efektu zarażania – dlaczego upadł First Republic Bank?

Anna Dobrzańska
Rola i znaczenie złota utrzymywanego przez banki centralne

Rola i znaczenie złota utrzymywanego przez banki centralne

Anna Dobrzańska
Koniec historii Credit Suisse

Koniec historii Credit Suisse

Anna Dobrzańska
Upadek Silicon Valley Bank i zawirowania w amerykańskim sektorze bankowym

Upadek Silicon Valley Bank i zawirowania w amerykańskim sektorze bankowym

Anna Dobrzańska
Chorwacja w strefie euro

Chorwacja w strefie euro

Anna Dobrzańska
Po dziesięciu latach reform w zakresie resolution

Po dziesięciu latach reform w zakresie resolution

Anna Dobrzańska
An unprecedented crisis and an unprecedented policy response

An unprecedented crisis and an unprecedented policy response

Anna Dobrzańska, Magdalena Kozińska
Bezprecedensowy kryzys i bezprecedensowe działania

Bezprecedensowy kryzys i bezprecedensowe działania

Anna Dobrzańska, Magdalena Kozińska