Aneta Kosztowniak

 

 

dr hab. Aneta Kosztowniak jest pracownikiem Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP, prof. uczelni SGH w Warszawie, w Kolegium Zarządzania i Finansów. Jest autorem i współ-

autorem ponad 140 publikacji naukowych, kilkunastu projektów badawczych, uczestnikiem ponad 40 międzynarodowych konferencji naukowych, w tym odbywających się w ramach Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics, BIS. Jej publikacje dotyczą głównie finansów, bankowości, polityki gospodarczej, wzrostu gospodarczego oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich.


Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Aneta Kosztowniak