Adam Głogowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, od 2002 r. pracuje w Narodowym Banku Polskim – w Departamencie Stabilności Finansowej, w Departamencie Badań i Innowacji Finansowych, a obecnie w Departamencie Systemu Płatniczego gdzie kieruje Wydziałem Pieniądza Cyfrowego i Innowacji Finansowych. Zajmuje się analizami systemu finansowego z perspektywy jego stabilności, a także interakcji między innowacjami finansowymi i ryzykiem systemowym. Jest autorem publikacji dotyczących między innymi makroekonomicznych testów warunków skrajnych. Reprezentuje NBP w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych analizujących zagadnienia cyfryzacji systemu finansowego.

 

 

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym przez autora  nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Wyzwania związane z usługami DeFi w kontekście regulacji europejskich

Wyzwania związane z usługami DeFi w kontekście regulacji europejskich

Adam Głogowski
Technological (r)evolution in the banking sector

Technological (r)evolution in the banking sector

Adam Głogowski, Tomasz Gromek, Paweł Pisany
(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

Adam Głogowski, Tomasz Gromek, Paweł Pisany
Nie trzeba stymulować kredytów o stałej stopie

Nie trzeba stymulować kredytów o stałej stopie

Adam Głogowski, Juliusz Jabłecki