Infografika Udział wydatków na żywność ekologiczną w zależności od poziomu dochodów

29.07.2021

Grafika pochodzi z artykułu Jakuba Olipry Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego UE.


Tagi