Archiwum

Polski import z Rosji, Ukrainy i Białorusi

Polski import z Rosji, Ukrainy i Białorusi

Obserwator Finansowy
Gaz ziemny: ceny i zapasy

Gaz ziemny: ceny i zapasy

Obserwator Finansowy
Globalna dystrybucja majątku gospodarstw domowych

Globalna dystrybucja majątku gospodarstw domowych

Obserwator Finansowy
Zmiany cen konsumpcyjnych energii elektrycznej i gazu ziemnego

Zmiany cen konsumpcyjnych energii elektrycznej i gazu ziemnego

Obserwator Finansowy
PKB per capita według parytetu siły nabywczej w relacji do dochodu w USA
Wrześniowa projekcja makroekonomiczna EBC

Wrześniowa projekcja makroekonomiczna EBC

Obserwator Finansowy
Oszacowania wpływu podatku bankowego na jego płatników

Oszacowania wpływu podatku bankowego na jego płatników

Obserwator Finansowy
Dynamika eksportu towarów krajów UE

Dynamika eksportu towarów krajów UE

Obserwator Finansowy
O ile procent efektywniej województwa mogłyby wydatkować środki publiczne

O ile procent efektywniej województwa mogłyby wydatkować środki publiczne

Obserwator Finansowy
Wartość kredytów we franku szwajcarskim a rezerwy walutowe i PKB

Wartość kredytów we franku szwajcarskim a rezerwy walutowe i PKB

Obserwator Finansowy