Kamil Zubelewicz z RPP: Spirala cenowo-płacowa niestety się rozkręca

Kamil Zubelewicz z RPP: Spirala cenowo-płacowa niestety się rozkręca

Dr Kamil Zubelewicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Krajowe czynniki odpowiadają za wzrost cen na poziomie około 6,5 proc. Nie chciałbym nikogo oczywiście straszyć, ale możemy mieć inflację powyżej 10 proc. – mówi Interii Kamil Zubelewicz, członek Rady Polityki Pieniężnej. I podkreśla: – Gdyby Rada chciała akceptować inflację na wysokim poziomie 3,5 proc. trzeba by podwyższyć główną stopę do 4,5 proc. z 1,75 proc. obecnie. Ale i to nie zagwarantuje szybkiego osiągnięcia efektów – dodaje Zubelewicz. Sugeruje także, że gdyby NBP pozwolił na umocnienie się złotego, podwyżki cen energii byłyby mniejsze.

Bartosz Bednarz, Interia: Dlaczego Rada Polityki Pieniężnej nie chce ostatnich podwyżek stóp proc. nazywać cyklem?

Kamil Zubelewicz, członek Rady Polityki Pieniężnej: – W Radzie dominują obawy o stabilność rynku pracy i dalszy wzrost gospodarczy. Część członków ostrzega, że podnoszenie stóp proc. może obniżyć zatrudnienie, co swego czasu miało miejsce. Osobiście nie podzielam tego punktu widzenia. Rynek pracy jest w bardzo dobrej formie.

Można walczyć z inflacją bez kosztów dla rynku pracy?

– W Polsce wysokość stóp proc. istotnie oddziaływała na rynek pracy np. w czasach rządów AWS-Unii Wolności. Wtedy nominalne stopy proc., przy inflacji zbliżonej do dzisiejszej, utrzymywano powyżej 10 proc. Od tego poziomu jesteśmy jeszcze bardzo daleko. Rynkowi pracy nie grozi zatem załamanie wskutek normalizacji polityki pieniężnej. Widać wyraźną przestrzeń dla podwyżek stóp, które nie wygenerują dramatycznych skutków dla zatrudnienia. Można i trzeba działać, o co od lat apeluję. […]

Kamil Zubelewicz z RPP: spirala cenowo-płacowa niestety się rozkręca

Interia Biznes, 20.12.21

Dr Kamil Zubelewicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań

Kategoria: Trendy gospodarcze
W seriach wydawniczych Materiały i Studia NBP oraz NBP Working Papers został niedawno opublikowany raport przedstawiający wyniki najnowszych badań dotyczących mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Z wielu wątków poddanych analizie wybraliśmy trzy, które streszczamy w niniejszym artykule. Rozpoczynamy od czynników wpływających na możliwie zmiany mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Następnie analizujemy siłę i opóźnienia, z jaką decyzje Rady Polityki Pieniężnej oddziałują na gospodarkę. W ostatniej części artykułu przyglądamy się bliżej funkcjonowaniu kanału kredytowego polityki pieniężnej w Polsce.
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań

Dokąd zmierza polityka pieniężna

Kategoria: Trendy gospodarcze
W latach 90. XX w. wydawało się, że patent na prowadzenie polityki pieniężnej jest znany. Kraje małe, o otwartej gospodarce i swobodnych przepływach finansowych, powinny zrezygnować z prowadzenia własnej polityki monetarnej i przywiązać kurs swojego pieniądza do zagranicznej waluty dominującej w obrotach handlu zagranicznego. Oczywiście takie rozwiązanie wymagało prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej i zaufania rynków finansowych wykluczające raptowny odpływ zagranicznego finansowania.
Dokąd zmierza polityka pieniężna

Nowe wyzwania prezesa Banku Japonii

Kategoria: Analizy
Zagadnienie łagodzenia polityki pieniężnej w otoczeniu wysokiej inflacji to jedno z szeregu wyzwań, w obliczu którego stoi nowy prezes Banku Japonii
Nowe wyzwania prezesa Banku Japonii