Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Zmiany mechanizmów transmisji a „domknięcie” procesu dezinflacji

    Pietro Galeone, Daniel Gros
    Stopy inflacji w strefie euro i w USA gwałtownie wzrosły w 2022 r., po części w wyniku poważnych szoków wywołanych zwyżką cen energii. Nasz artykuł zawiera analizę transmisji cen energii na inflację bazową w Stanach Zjednoczonych i Niemczech począwszy od lat 70. XX w. Wykazujemy, że siła tej transmisji nie jest stała, ale zmienia się w czasie. Wpływ cen energii na inflację w latach 70. XX w. był silny w Stanach Zjednoczonych – w przeciwieństwie do Niemiec. W obu krajach zaobserwowano silną transmisję cen energii w 2022 r., która jednak osłabiła się w ostatnich kwartałach, co świadczyłoby o przywróceniu bardziej normalnej dynamiki inflacji.

Na rynku kredytów wieje optymizmem

Kategoria: Trendy gospodarcze
Oczekuje się, że 2024 r. upłynie pod znakiem rosnącego popytu na kredyty wśród mikroprzedsiębiorstw. Potwierdzają to prognozy Biura Informacji Kredytowej (BIK), a także  wyniki ankiety NBP o sytuacji na rynku kredytowym.
Na rynku kredytów wieje optymizmem

Banki centralne nadal kupują złoto i nie przestaną

Kategoria: Trendy gospodarcze
Narodowy Bank Polski w 2023 r. zasilił zasoby złota o 130 ton. Tym samym, według Światowej Rady ds. Złota, Polska znalazła się na drugim miejscu na świecie pod względem zakupu tego kruszcu. Wyprzedziły nas jedynie Chiny.
Banki centralne nadal kupują złoto i nie przestaną

Analizy i badania

Prezes NBP: Powrót inflacji do celu musi być trwały

Prezes NBP: Powrót inflacji do celu musi być trwały

Prawdopodobnie w marcu inflacja osiągnie 2,5 proc. cel inflacyjny, ale prof. Adam Glapiński podkreśla ryzyka wyższych odczytów w drugiej połowie roku. „Niepewność jest tak duża, że podejmujemy decyzje z posiedzenia na posiedzenie” – zapowiedział.

Ekonomiści dla OF: Rozwój SI zmieni globalne relacje makroekonomiczne

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Ekonomiści są wyjątkowo zgodni w tym, że sztuczna inteligencja znacząco wpłynie na gospodarkę świata, a jej oddziaływanie będzie większe niż wszystkich wcześniejszych wynalazków, powstałych w efekcie postępu naukowo-technicznego. Według nich może nawet przewyższyć ten, jaki przyniosła rewolucja przemysłowa w XVIII w. Jak zatem sztuczna inteligencja wpłynie na makroekonomię, czy będą to zmiany pozytywne, czy negatywne? Na te pytania, zawarte w ankiecie „Obserwatora Finansowego”, odpowiadali wybitni eksperci, ekonomiści i analitycy.
Ekonomiści dla OF: Rozwój SI zmieni globalne relacje makroekonomiczne

Ekonomiści: RPP utrzyma w lutym stopy procentowe bez zmian

Kategoria: Polityka pieniężna
Ponad 93 proc. ekspertów ankietowanych przez „Obserwatora Finansowego” uważa, że Rada Polityki Pieniężnej utrzyma w lutym 2024 r. stopy procentowe NBP na tym samym poziomie.
Ekonomiści: RPP utrzyma w lutym stopy procentowe bez zmian
więcej analiz i badań

Wywiady

Dlaczego protestują niemieccy rolnicy

Kategoria: Trendy gospodarcze
„Nadeszły ciężkie czasy dla niemieckiego i europejskiego rolnictwa. Zachodzi wielka strukturalna zmiana, której nie zatrzymają dotacje z UE” – mówi prof. Stephan von Cramon-Taubadel z Wydziału Ekonomii Rolnej Georg-August-Universität w Getyndze.
Dlaczego protestują niemieccy rolnicy

Podcast: Futurologia nie tak dalekiej przyszłości. Rządzić będzie SI czy człowiek?

Kategoria: Innowacje w biznesie
Sztuczna inteligencja to szansa czy zagrożenie? Co dobrego może nam przynieść, a co przynieść może złego? Dlaczego 2023 r.  przejdzie do historii jako „świt sztucznej inteligencji”? Czy rozwój robotyzacji i AI powinno się zostawić rynkowi oraz prywatnym podmiotom gospodarczym? Jak mógłby wyglądać model uspołecznienia sztucznej inteligencji? Będziemy rządzić sztuczną inteligencją, czy ona nami? Kto zdobędzie kontrolę nad sztuczną inteligencją? O tym możemy posłuchać w najnowszym odcinku podcastu „Obserwatora Finansowego” – rozmowy Tomasza Wypycha i Rafała Wosia, dostępnego na Spotify.
Podcast: Futurologia nie tak dalekiej przyszłości. Rządzić będzie SI czy człowiek?

Podcast: Polski złoty czy euro? Szelest patriotyzmu i nie tylko

Kategoria: Waluty
Czy strefa euro jest optymalnym obszarem walutowym? Jakie lekcje Polska i świat można wyciągnąć z kryzysu zadłużeniowego w strefie euro (2012–2015)? Jakie są doświadczenia krajów „starej Unii” (Niemcy vs Włochy) oraz „nowej Unii” (Słowacja, Kraje Bałtyckie) w ich drodze do i ze wspólna walutą? O tym możemy posłuchać w najnowszym odcinku podcastu – rozmowy Rafała Wosia z Tomaszem Wypychem.
Podcast: Polski złoty czy euro? Szelest patriotyzmu i nie tylko

Sztuczna inteligencja – szansa lub zagrożenie

Kategoria: Sektor niefinansowy
Historia uczy, że potrafimy dostosować się do zmian społecznych, czego przykładem jest gwałtowny rozwój przemysłu czy rewolucja cyfrowa – mówi Ignacy Święcicki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 
Sztuczna inteligencja – szansa lub zagrożenie
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Jak chiński import przekształcił światowe rolnictwo

Wpływ liberalizacji w Chinach na światowe rynki towarowe jest przedmiotem wielu opracowań. Mało uwagi poświęcono natomiast obserwowanemu równolegle wstrząsowi na światowych rynkach żywności. W niniejszym artykule pokazujemy, że chiński import żywności spowodował znaczny wzrost powierzchni ziemi uprawnej na...
VoxEU

Dlaczego dzisiaj walka z inflacją jest łatwiejsza

Obecny okres inflacji został zdominowany przez dodatni wstrząs popytowy i korzystne warunki początkowe, takie jak niskie oczekiwania inflacyjne. W niniejszym artykule dowodzimy, że te dwa czynniki sprawiają, iż praca banków centralnych jest dziś znacznie łatwiejsza niż w latach 1979–1985. O ile nie wystąpią...

In English

German automotive industry at a crossroads

„If the auto industry collapses, Germany will collapse,” writes Gabo Steingart emphatically in a recent article in Focus magazine. Many experts and commentators are increasingly drawing attention to the waning strength of Germany’s flagship industry. German automotive has missed the electric age. Is it just a slightly longer pit-stop or is it irretrievably losing „pole position”?